Raport sintetic Săptămâna verde

Raport final de monitorizare și evaluare a calității activităților planificate în cadrul Programului Național ,,Săptămâna verde”

Grădinița cu Program Prelungit ,,Prichindelul Isteț” Turda

An școlar: 2022-2023

1.Rezultate înregistrate în cadrul activităților experențiale planificate, raportate la obiectivele educaționale decise la nivelul unității și la conținutul tematic proiectat:

            Prin activitățile desfășurate in cadrul Programului Național ˮSăptămâna verdeˮ , preșcolarii și-au format și dezvoltat o atitudine pozitivă față de mediul înconjurător prin participarea la activităti ecologige. Preșcolarii au conștientizat efectele schimbarilor climatice și impactul pe care îl are fiecare dintre noi, în păstrarea mediului inconjurător curat și nepoluat.

            Copiii au învățat să recicleze, să recupereze, să reducă consumul, să utilizeze  responsabil  resursele naturale, sa protejeze biodiversitatea , pădurile , apele, prin vizionări de filme cu conținut ecologic , povești , lecturi după imagini, convorbiri, experimente, activități practic-gospodărești, ateliere de creație, vizite etc . Mediul variat în care s-au desfășurat activitățile, accentul pe învățarea prin acțiune, colaborare și cooperare,  au oferit cadrul în care copiii au descoperit lucruri noi despre sine și despre lumea din jur.

            Activitățile desfășurate în cadrul acestei săptămâni s-au caracterizat prin diversitate și eficacitate deoarece au răspuns intereselor copiilor care au dovedit pe tot parcursul derulării acestor activități implicare, adaptare în situații noi, dezvoltare socială și a creativitate. Copiii au dat dovadă de mult entuziasm și implicare în toate activitățile desfășurate deoarece aceaste activități au răspuns intereselor acestora, fiind accesibile nivelului de dezvoltare al preșcolarilor si în corelație cu obiectivele operaționale propuse de fiecare cadru didactic.

2.Aspecte ale managementului organizării programului național care au funcționat foarte bine:

–  Implicarea tuturor cadrelor didactice în planificarea și desfășurarea activităților din cadrul Proiectului Național ,,Saptămâna verde”.

– Desfășurarea unor activități diverse, care au răspuns intereselor copiilor.

– Utilizarea unor materiale didactice și mijloace audio-video de calitate, în concordanță cu activitățile desfășurate.

– Activitățile desfășurate au fost variate și atractive, oferind posibilitatea preșcolarilor de a fi creativi.

– Implicarea directă (prin participare la activități) sau indirectă (prin oferirea de materiale didactice necesare activităților) a unui număr mare de părinți.

– Buna colaborare cu diverși parteneri, în realizarea cu succes a activităților propuse.

– Consolidarea relațiilor între familie- grădiniță și comunitatea locală.

3.Experiențe/activități de bune practici

1. Vizită la Pepiniera Mihai Vitezul

Copiii  s-au bucurat de natură și de puieții de plante din pepinieră Ei au avut ocazia sa observe modul de creștere și îngrijire a diferiți arbori, arbuști și flori.

            2. Vizită la Compania de Apă Arieş

Preşcolarii au avut ocazia să vadă modul de tratare și de distribuire a apei în orașul nostru. De asemenea ei au conștientizat importanța apei în natura și au învățat despre modurile de economisire a apei.

            3. Vizita la Sera Fam. Marton

În această vizită preșcolarii au avut ocazia să observe modul în care sunt cultivate și îngrijite plantele intr-o sera. De asemenea aici au avut ocazia sa planteze fiecare o floare.

            4. Vizită în Parcul Municipal Turda

Preșcolarii au vizitat Parcul Municipal Turda și au desfăsurat o acțiune de ecologizare a parcului, învătând astfel despre importanța  pastrării  mediului înconjurător  curat și nepoluat.

            5.Parada costumelor reciclabile

Copiii împreună cu părinții au realizat costume din materiale reciclabile pe care apoi le-au prezentat la grădiniță. Astfel copiii au învățat că deșeurile se pot refolosi și că pot realiza  din ele obiecte deosebite.

4.Exemple de activități pe care cadrele didactice din unitatea de învățământ le consideră eficiente și își doresc să le includa în procesele curente din unitate școlare și extrașcolare.

Povești cu temă ecologică

ˮPic-pic și pica-picaˮ, ˮEma și Eric au grijă de naturăˮ, ˮPovești din inima păduriiˮ, ˮAriciul care a salvat lumeaˮ, ˮPoveștile domnului Ernoˮ

Activități artistico-plastice

ˮStropi de apăˮ, ˮArtă în naturăˮ, ˮSalvați planetaˮ, ˮFlori vesele

Activități practic-gospodărești

ˮSalata de fructeˮ, ˮInvitație la ceaiˮ, ˮSădim floriˮ, ˮMicii ecologiștiˮ (sortare selectivă a deșeurilor), ˮUn meniu sănătosˮ

Activități practice

ˮCăsuțe pentru păsăreleˮ, ˮOcrotim viețuitoarele planeteiˮ, ˮPicăturile de apă povestescˮ, ˮReciclez, transform, creezˮ, ˮNe facem singuri ghivece de floriˮ, ˮMorișcaˮ

Lecturi după imagini, convorbiri pe baza imaginilor

ˮPlaneta e casa noastrăˮ, ˮFarmacia verdeˮ, ˮPădurea, aurul verdeˮ, ˮCe ti-ar spune un copacˮ, ˮSă protejăm naturaˮ

Vizionare film cu conținut ecologic

ˮBroscuța Sammyˮ, ˮApa esența viețiiˮ

Cântece/ Jocuri muzicale

ˮSalvați planetaˮ, ˮCe ti-ar spune un copac?ˮ, ˮImnul ecologiștilorˮ

Jocuri în aer liber

ˮAer, soare și mișcareˮ, ˮMișcare și veselie în naturăˮ

Vizite

Vizită la Sera Fam. Marton, Vizită la Pepiniera Mihai Viteazul, Vizită la Compania de Apa Arieș, Vizită în Parcul Municipal Turda

Activități distractive

ˮParada costumelor Ecoˮ

Experimente

ˮCircuitul apei în naturăˮ, ˮVântul ne șopteșteˮ

5. Rolul partenerilor în proiectarea și derularea activităților

Parteneriatele încheiate pentru Saptămâna verde au avut un rol foarte important şi un impact extrem de benefic asupra copiilor deoarece au avut ocazia să viziteze locuri inedite din orasul nostru.

  1. Pepiniera Mihai Viteazul

Situată intr-un cadru natural deosebit, Pepiniera Mihai Viteazul a oferit copiiilor posibilitatea de a observa  modul de creştere şi de îngrijire al arborilor, arbustilor cât şi al altor plante cultivate in pepinieră. Colaborarea cu Pepiniera Mihai Viteazul a fost foarte bună şi cu siguranţă va continua şi in anii şcolari viitori.

  • Compania de Apă Arieş

Această colaborare a fost extrem de benefică, deoarece in cadrul acestei vizite preşcolarii au avut ocazia sa vada modul de distribuire al apei în orasul nostru, dar şi să experimenteze, ajutaţi de personalul companiei, modul de tratare al apei. Compania de Apă Arieş a raspuns pozitiv la fiecare solicitare a grădinţei noastre , atât în trecut cât si acum , deci cu siguranţă vor mai exista colaborări cu acestă instituţie şi în viitor.

  • Serele Fam. Marton

Colaborarea cu această familie a fost una reuşită , deoarece preşcolarii au avut ocazia să observe şi să experimenteze modul de plantare si creştere al florilor intr-o seră. Copiii au fost primiţi cu mult drag de această familie şi cu siguranţă şi această colaborare va continua şi în viitor.

6. Analiza SWOT

PUNCTE TARIPUNCTE SLABE
-Crearea unui climat educațional optim, care a contribuit la lărgirea orizontului de cunoaștere al copiilor.  -Implicarea tuturor cadrelor didactice din unitate în planificarea și desfășurarea activităților. -Adaptarea activităților la necesitățile și particularitățile preșcolarilor, precum și la specificul de vârstă. -Implicarea părinților și partenerilor din comunitatea locala( Pepiniera Mihai Viteazul, Compania de Apă Arieș) facilitând vizitele preșcolarilor in diferie locații -Diversitatea activităților și materialelor didactice utilizate în cadrul activităților.  -Alocarea de fonduri insuficiente pentru realizarea anumitor activități. -Termen scurt pentru multitudinea de activităţi propuse. -Implicarea scăzută a anumitor părinți în activitățile derulate, motivată din lipsă de timp . -Inexistenţa unui mijloc de transport gratuit pus la dispoziţia preşcolarilor. -Disiminarea redusă în presă a activităților derulate în cadrul acestui program. -Condiții climatice nefavorabile ( vânt puternic, ploi)
OPORTUNITĂȚIAMENINȚĂRI
-Stabilirea unor relații eficiente între grădiniță- familie și grădiniță – comunitate; -Implicarea părinților și a diferitelor instituții locale în organizarea și desfășurarea activităților. -Participarea unui număr mare de copii la activități diferite față de cele cotidiene. -Atragerea de finanțări extrabugetare. -Deschiderea cadrelor didactice pentru schimbul de experiență.  -Insuficienta conștientizare a unor părinți privind rolul lor de principali parteneri educaționali ai grădiniței. -Implicarea redusă a părinţilor de la grupele cu program prelungit din cauza serviciului. -Situații neprevăzute din partea partenerilor. – Condițiile meteo nefavorabile  

7. Modalități de instrumente de monitorizare, evaluare, diseminare.

Pe tot parcursul săptămânii, directorul unității și responsabilul de mediu au colaborat și comunicat cu fiecare cadru didactic, urmărind parcurgerea orarului stabilit, după fiecare activitate fiind încărcate poze pe grupurile părinților și Facebook-ul grădiniței.

Fiecare cadru didactic a completat o fișă de monitorizare, activitățile fiind diseminate și apreciate în cadrul Consiliului Profesoral. Părinții copiilor, şi partenerii , au transmise oral și prin mesaje scrise aprecieri pozitive despre activitaţile desfaşurate in această saptămâna. O altă modalitate de a evalua activitățile desfășurate în această săptămână a fost prin organizarea unei expoziții cu produsele realizate de copiii( desene, picturi, tablouri, postere, jucăriile realizate din materiale reciclabile, costumele etc.)

                                                                                  DIRECTOR

                                                                             Prof. BUNEA LUBIANA

Elaborat de Responsabil de Mediu           

Prof. Înv. Preșc. ORZA ANCA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *