ANUNȚ ÎNSCRIERI nivel antepreșcolar și preșcolar pentru anul școlar 2023-2024

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR

     Înscrierile copiilor pentru anul școlar 2023-2024 se vor derula începând cu data de 15 Iunie, 2023 CONFORM ORARULUI AFIȘAT.

    Publicarea locurilor libere după etapa de reînscriere: 14 IUNIE 2023

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face  în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă luându-se în considerare vârsta împlinită pănă la 31.12.2023 pentru nivel antepreșcolar si 31.08.2023 pentru nivel preșcolar.

În limita locurilor disponibile vor putea fi înscriși la nivel PREȘCOLAR copiii de peste 2 ani în etapa de ajustări( 20- 30.08.2023),

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, unitatea de învățământ selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei și aplică criterii de departajare generale după cum urmează:

Criterii generale de departajare pentru nivel ANTEPREȘCOLAR:

 • copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs;
 • domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere;
 • ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părinților/ reprezentanților legali care lucrează;
 • cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 • existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
 • cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocuparea forței de muncă;
 • părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criterii generale de departajare pentru nivel PREȘCOLAR:

 • Copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
 • Domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 • Cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 •  Existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție socială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
 • Ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una din situațiile: pensionat în conformitate cu prevederile legale, certificate cu handicap, șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă;
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 • Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

-Formular de înscriere ( acordat la sediul unității)

-Declarație pe propria răspundere ( acordat la sediul unității)

-Copie de pe certificatul de naștere al copilului( se prezintă și originalul pentru conformitate cu originalul)

-Copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal

-Adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit

-Alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar 2023- 2024, următoarele documente:

-Adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic (adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ);

-Avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității

ATENȚIE!

 1. Colectarea dosarelor de înscriere se va realiza la sediul  provizoriu al grădiniţei din cadrul Școlii Gimnaziale Teodor Murășanu Turda str.Dr I Rațiu, cu intrare de pe strada Pictor Theodor Aman , conform orarului afișat.
 2. Părinții pot aduce fizic la sediul unității dosarul de înscriere pentru a fi procesat sau pot transmite documentele pe adresa de e-mail gradistet@yahoo.com         
 3. Fiecare solicitant OBLIGATORIU se va deplasa la sediul grădiniței, în intervalul orar al înscrierilor afișat, pentru a valida (certifica prin semnătură olografă) cererea tip de înscriere și pentru a completa (dacă este cazul) dosarul cu documente necesare înscrierii.
 4. Formularele tipizate (formularele de înscriere și declarațiile – acord) pot fi completate și la sediul unității.
 5. Conform Art. 54 din metodologie, prezentarea de înscrisuri neconforme cu realitatea la înscrierea în grădiniță, atrage după sine pierderea locului obținut.

Date de contact:

Telefon: 0264.323.997- Sediul provizoriu al grădiniței din cadrul Școlii Gimnaziale  Teodor Murășanu Turda cu intrare de pe Strada Pictor Theodor Aman nr 2

Adresa de e- mail: gradistet@yahoo.com

NOTĂ: În cazul modificării programului pe parcursul perioadelor de reînscrieri/ înscrieri din motive întemeiate/ la solicitarea forurilor superioare, conducerea grădiniței va anunța în timp util.

ORAR ÎNSCRIERI  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

PRIMA ETAPĂ 15.06.2023-20.06.2023

(COLECTARE CERERI)

NR. CRTZIUAINTERVAL ORAR
1JOI 15.06.202308.00-18.00
2VINERI 16.06.202308.00-17.00
3LUNI 19.06.202308.00-18.00
4MARTI                       20.06.202308.00-18.00

Afișarea rezultatelor primei etape de înscrieri: 30.06.2023, ora 14.00 la Sediul unității din Strada Dr.I. Rațiu Nr. 53 Turda cu intrare de pe Strada Pictor Theodor Aman (sediu provizoriu)pe pagina de facebook a grădiniței Gradinița Prichindelul Isteț  și pe https://gradinitaprichindelulistet.ro/

Copiii respinși în Etapa I se vor putea înscrie pe locurile rămase libere în Etapa a II-a ( 03- 18.07.2023) la sediul unității din Strada Dr.I. Rațiu Nr. 53 Turda cu intrare de pe Strada Pictor Theodor Aman.

Director,

prof. Bunea Lubiana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *